perjantai 4. syyskuuta 2015

Tuhoa aivosi näillä päihteillä


 
Päihteiden välitön vaikutus on mm. tunteiden ja havaintojen muuttuminen. Ne saavat olon hetkellisesti miellyttäväksi ja onnelliseksi. Se koukuttaa ja saa tuntemaan tarvetta aineelle.
Kaikki riippuvuutta aiheuttavat päihteet aktivoivat mielihyvärataa.
Esimerkiksi nikotiinilla on oma vaikutuskohtansa aivoissa, jonne se sopii kuin avain lukkoon.
 
Alkoholi

Alkoholista elää sitkeitä harhaluuloja. Yksi niistä on se, että yksikin humalakerta tuhoaisi aivosoluja. Sille ei ole tieteellistä näyttöä.
Alkoholin aiheuttamat aivosolujen tuhoutumiset tapahtuvat vuosien yhtäjaksoisella tai päivittäisellä alkoholin käytöllä.
Teini- ikäisille alkoholin vaikutukset saattavat olla merkittäviä, sillä alkoholi voi vaikuttaa elimistön, etenkin keskushermoston kehittymiseen.
Toinen sitkeästi elävä myytti liittyy alkoholin vahvuuteen.
Mietojen alkoholijuomien käyttöä puolustellaan usein sillä, että ne olisivat vähemmän haitallisia kuin vahvemmat alkoholijuomat.
Elimistö kokee alkoholin aivan samalla tavoin, olipa kyseessä mieto tai vahva juoma.

Alkoholilla on rauhoittava vaikutus, mutta se häiritsee muistitoimintoja. Humalatila heikentää myös kognitiivisia kykyjä kuten reaktionopeutta, tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä.
Vuosia päivittäin jatkuneessa käytöstä seuraa aivosolujen kuolemaa, joka vaikuttaa älyllisten toimintojen heikkenemiseen. Kun aivosoluja on kuollut pikkuaivoissa, kävely muuttuu vaikeammaksi.
Dementia on yleistä alkoholia runsaasti käyttävillä. 10% alkoholisteista on dementia.
 
 
Tupakka

Nikotiini imeytyy verenkiertoon ja kulkeutuu aivoihin sekunneissa.
Nikotiini synnyttää aivoihin reseptoreita eli kohtia, joihin se kiinnittyy.
Telakoituminen toimii signaalina, joka saa dopamiinin vapautumaan, mikä saa aikaan hyvänolon tunnetta.
Kun nikotiinipitoisuus laskee, nikotiinireseptorit alkavat vaatia uutta annosta ja tupakoitsija alkaa tuntea tarvetta polttamiseen. Uusi savuke auttaa pitämään vieroitusoireet poissa,
mutta säännöllisesti tupakoivilla mielihyvävaikutus vähenee.
Tupakalla on sekä kiihdyttäviä, että rauhoittavia vaikutuksia. 


Kannabis
 
Kannabis tuottaa petollista mielihyvää.
Kannabiksessa on runsaasti tajuntaan vaikuttavia aineita,ja päihtymys alkaa sekunneissa.

Säännöllinen käyttö saattaa heikentää lähimuistia, keskittymiskykyä ja oppimista.
Koska huumaava aine on rasvaliukoista, se säilyy aivosolujen pinnalla useita viikkoja.
Säännöllisessä käytössä tilapäiset psykoottiset häiriöt ja ahdistuneisuus ovat mahdollisia.
Erityisen vaarallista kannabis on nuorille, joiden aivot kehittyvät vielä.

Miljoona suomalaista on kokeillut kannabista...
Se on nuorille normijuttu...
Kannabiksen kotikasvattajia on Suomessa tuhansia...

Ekstaasi

Ekstaasi luokitellaan erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi.
Se vaikuttaa erityisesti muistiin. Aineen käytössä ilmenee voimakasta hyvänolontunnetta, lisääntynyttä fyysistä suorituskykyä, sosiaalisuutta ja läheisyyden tunnetta.
Akuutit vaikutukset alkavat noin 20 minuutin kuluttua ja kestävät 3- 5 tuntia.
Seksuaalinen halukkuus voi lisääntyä, mutta aine saattaa aiheuttaa myös "toimintahäiriöitä".
Säännöllinen ja pitkäkestoinen käyttö voi aiheuttaa psykiatrisia häiriöitä.


Kokaiini
 
Kokaiini on keskushermostoa stimuloiva aine.
Kokaiinin vaikutuksiin liitetään mm. mielihyvä, euforia, itsevarmuus, energisyys ja aistiherkkyys. Usein myös unen ja ruoan tarve vähenee.
Lyhyen päihtymyksen jälkeen voi seurata mm. masennusta, ärtyneisyyttä, aistiharhoja
ja paniikkitiloja.
Kokaiini aiheuttaa voimakasta riippuvuutta, koska se häiritsee aivojen mielihyväjärjestelmää.


Heroiini
Heroiini kulkeutuu verenkiertoon ja aivoihin, joissa se muuttuu morfiiniksi.
Aine joko rauhoittaa tai aktivoi. Matalina annoksina heroiini tuottaa mielihyvää ja kivunlievitystä. Suurempina annoksina nukahtamista ja hengityksen hidastumista.
Heroiinin yliannostuksen vakavin seuraus on tukehtuminen.
Pienetkin annokset muita keskushermostoa lamaavia aineita, kuten alkoholia aiheuttavat hengenvaaran. Heroiini luokitellaan erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi.

Amfetamiini
.
Amfetamiini lisää keskushermoston välittäjäaineiden, kuten erityisesti dopamiinin eritystä.
Matalat annokset lisäävät euforiaa, ylienergisyyttä, itsevarmuutta sekä seksuaalisuuden ja voimakkuuden tunnetta. Aine aiheuttaa myös ruokahaluttomuutta.
Yhden annoksen vaikutus kestää useita tunteja.
Amfetamiinin vaikutukset tyhjentävät dopamiinivarastot, mikä voi johtaa masennukseen, informaation prosessoinnin hidastumiseen ja työskentelyn vaikeutumiseen.
Pitkäaikainen käyttö johtaa hermovaurioihin ja aivotoiminnon häiriöitä on todettu
vielä vuosi vieroituksen jälkeen.
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti